โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562

“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy)

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

The 6th International Conference on
Green ASIA and Sustainability Forum: 
BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine
(Bio-Circular-Green Economy)

Telephone :  +66 (0) 2-577-1028

Ext. 397, 390

+66 (0) 2-577-6762

Fax : +66 (0) 2-577-6755

© 2017  by  EAU.  Proudly created with Wix.com

 

  • Facebook
  • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now